Databases

Het mooie van klantspecifieke databases is dat deze exact op uw werkwijze en grootte aan te passen is. Dus geen overbodige balast van menu’s en mogelijkheden die u nooit gebruikt en gaat gebruiken. Maar precies wat u nodig heeft. Kost een werkproces veel tijd? Dan zoeken we naar mogelijkheden / handigheden om dat te versnellen.

Tevens veel nadruk op digitalisering van de werkprocessen door koppelingen met Outlook, pdf’s aanmaken en opslaan en koppelingen naar websites.
Opslag van de data kan in Access, MySQL of online zoals Azure.

Online

(Een deel van) de data kan ook online ter beschikking worden gesteld voor inzage of bewerking. Dit kan via een app of via een webportal.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close